Ceny překladů

Základní jednotkou pro stanovení ceny překladu je tzv. normostrana, dále jen NS. Jedna NS představuje text o rozsahu 30 řádků po 60 úhozech na každém, tedy 1800 znaků. Do tohoto počtu se zahrnují i mezery mezi slovy. Aby se zabránilo nadhodnocování počtu NS vzniklým spojením více mezer za sebou, využívá se výpočet dle vzorce

1 NS = 1800 znaků = počet znaků bez mezer + počet slov,

přičemž údaj o počtu znaků bez mezer i o počtu slov se dozvíme z každého běžného textového editoru. (např. u editoru MS Word tyto údaje nalezneme ve volbě /nástroje/počet slov)

Pro výpočet vychází z počtu úhozů textu vyhotoveného překladu v cílovém jazyce. Za text velikosti menší než jedna NS se účtuje cena jedné celé NS.

Za ztížené podmínky překladu je k základní sazbě (uvedené v ceníku) v následujících případech připočítán příplatek:
 1. reklamní text
 2. obtížnost překladu (špatně čitelný výchozí text - např. malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný nebo opravovaný text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky a smyslu)
 3. grafická úprava (tabulky, vkládání do databází, popisky obrázků, apod.)
 4. vkládání do překladových databází (TRADOS a pod.)
 5. citlivá stylistická úprava u textů určených ke zveřejnění
Ceník:
Jazyky Z jazyka do ČJ Z ČJ do jazyka
angličtina, němčina 290,- Kč/NS 320,- Kč/NS
francouzština, španělština, italština, ruština, slovenština 320,- Kč/NS 350,- Kč/NS
ostatní evropské jazyky 350,- Kč/NS 380,- Kč/NS
neevropské jazyky individuální kalkulace
z cizího jazyka do cizího jazyka individuální kalkulace
velmi levný překlad z angličtiny nebo němčiny - bez záruky 195,- Kč/NS  


Dále k cenám:
 1. Expresní překlady (do 24 hodin) - přirážka 50 %
 2. Soudní ověření překladu - přirážka 50 %
 3. Pokud množství textu překročí 10 NS denně s ohledem na požadovaný termín dohotovení a celkový rozsah překladu - přirážka 40 %
 4. K rozsáhlejším nebo pravidelně opakovaným zakázkám vám uděláme individuální kalkulaci
 5. V ceně není zahrnuta cena případné dopravy, vypálení na CD, skenování nebo další činnosti
 6. Uvedené ceny neobsahují příslušnou sazbu DPH

CENY TISKŮ

Ceny tisků jsou sjednávány k jednotlivým zakázkám individuelně.